Идеи за развитие на потенциала на нашите деца

Познат факт е, че в рамките на образователния процес се стимулира предимно лявото полукълбо на мозъка. То е свързано с писане, четене, следването на алгоритъм, логическото мислене. Докато дясно полукълбо на мозъка , което е свързано с творчеството, въображението , интуицията почти не се стимулира в хода на oбучението.
Предлагаме тези практики на вашето внимание: 
 • Слушане на българска народна музика
 • Медитация 
 • Упражнения 
Всички предложени методи стимулират работата на дясно полукълбо на мозъка. Те са елементарни, прости и лесни за прилагане от родители и учители, а водят до невероятни резултати, защото, когато двете полукълба на мозъка са еднакво развити се случва озарението, вдъхновението, творчеството и човек се чувства щастлив и доволен, творейки и претворявайки този свят.

Българска Народна Музика 

 

 

Всеки знае, че Българската народна музика е единствена в целия свят, която има и е запазила през вековете уникалните неравноделни тактове - 7/8, 5/16, 9/8, 11/8 и др. Тези тактове оказват силно влияние на дясната половина на мозъка. Слушането на българска народна музика като един фон в учебните часове или междучасията стимулира творчеството и въображението на децата. Подходящи са всички български народни песни по избор и желание на учителя и децата.
 
/ Виж Статия 1 и Статия 2 /
Музиката е свободно достъпна в интернет.

Медитация

/ Мeditatio—лат. език означава размишление .Медитацията е широк спектър от практики , някои от които са под съпровод на музика. По време на медитация е възможно получаването на информация под различна форма – непредизвикани образи, картини, разговори с известни личности и т.н. /

 
 • доказано успешен метод за развиване на творчеството и въображението.
 • Медитацията учи учениците / децата / да слушат т.е. да възприемат , да чуват , наблюдават , анализират звука.
 • Медитацията учи децата на концентрация.
  Може да се използва в повечето учебни часове като темите са различни, в зависимост от учебното съдържание и възрастта на учениците . Учителят може сам да измисля, обогатява и развива темите.

"Човек, който се е научил да слуша (възприема) и да се концентрира може да постигне всичко, което пожелае в живота си."

Примерни теми за медитация

 

 • Какъв искам да стана ? / цел-- ученикът да види своята мечта , т.е. на фона на музиката детето да преживее своето най-голямо желание за професия. Подходяща е за началните класове /
 • Посещение в Лондон с цел разглеждане на Лондон от виенското колело „ Окото на Лондон“  / подходяща е за начален курс при обучението по английски език / Какво има на обратната страна на Луната? / подходяща тема за часовете по Човек и природа -- 5 клас/
 • Какъв съм бил в предишен живот ? / подходяща за всички възрасти. /
 • Каква ще бъде оценката ми на предстоящото контролно ? / подходяща е за всички класове. /
Пример : Каква ще бъде оценката ми на предстоящето контролно ?
Затворете очи. Отпуснете мускулите на ръцете, краката, врата. Вслушайте се в музиката. Представете си поляна, с много цветя . / тук обогатяваме картината с допълнителни детайли по наш избор, за да постигнем ефект на отпускане./ Там има пътека и вие вървите по пътеката. Пред вас , в края на пътеката виждате къща.
Влизате в къщата и ще видите, някъде в стаята камина. Влезте в камината и я огледайте / какъв цвят са стените, от какъв материал е направена, , т.е. задълбочава ме се в картината / Погледнете нагоре и ще видите комина. Излезте през комина .
В момента, в който излезете през комина си пожелайте да видите момента, в който си получавате провереното контролно. Вижте оценката си.
Когато сте готови отворете очи.
Друг пример, накратко:
Широк път през житна нива. Пред вас голям камък. Заобикаляте камъка и виждате дупка. Влезте в дупката и продължете по тунела докато видите светлина . Кажете си въпроса и излезте към светлина.
Вариантите са безкрайни. Всичко зависи от водещия медитацията.
Медитацията е много полезна при хиперактивните ученици: 
>>>Статия за практика в Балтимор, Съединените Щати<<<

Упражнения за развитие на дясното полукълбо 

1. Играта „ Отгатни “
Пример 1: Решава се задача по математика, която е написана на дъската . Преди решението ученикът трябва да предположи какъв ще бъде отговорът от 5 възможни отговора, посочени от учителя.
Пример 2: Коя песен ще избере госпожата да изпеем в часа ? /изборът е от няколко възможни варианта.
Пример 3: Кой ще бъде изпитан ? / изборът е от няколко възможности -- 3, 5, 7 ……/
2.Играта "Познай емоцията на другарчето си"  [Подходяща е за децата до 12 години]
Играе се по двойки. Едното дете избира емоция, която да преживее мислено страх, радост, гняв, като си припомни конретна случка. Другият участник трябва да отгатне емоцията. Хубаво е играта да се прави със затворени и с отворени очи, При отворени очи детето ще вижда промените във външния вид на другарчето си, а при затворени очи ще чувства емоцията в себе си.
3. Познай - карта за игра , картина, цвят, число, животно, кола, предмет от чина или нещо друго по избор на учениците или на учителя / в зависимост от учебния предмет /.
За целта могат да се използват предварително подготвени материали или наличните възможности, които дава учебника или учебната тетрадка по съответния учебен предмет.
Играта може да се изпълнява с отворени или затворени очи.
Тази игра е подходяща за всички учебни предмети и при всички учебни класове.
Може да се играе по двама ученика или няколко деца срещу целият клас.
Идеята при всички тези игри е учениците да започнат да се доверяват на своя вътрешен усет / шесто чувство, интуиция./
4. Игри с превръзки на очи :