За Нас

Основателят на сайта Даниела Петрова е преподавател в 4-то Основно Училище „проф. Джон Атанасов“. Завършва Химическия Факултет на Софийският Университет „Св. Св. Климент Охридски“ със специалност „Химия и Физика“. По време на дългогодишния си стаж като учител, Даниела преподава химия, физика, човек и природа и английски език.
През 2016 година с помощта на свои колеги в образователния сектор, започва да разработва учебниците по различни предмети във формата на PowerPoint презентации.

Идеята

През годините се наблюдават някои основни тенденции - светът се развива с изключително бързи темпове, технологиите заемат все по-голямо място в ежедневието ни, променя се начина на мислене, способите за търсене и възприемане на информация и най-вече - децата се променят. Образователните методики и начини на преподаване обаче си остават същите.
Екипът на Prepodavam.bg се стреми да запълни празнотата между „новите потребности“ и съществуващите образователни системи.
Като учители и преподаватели в различни сфери ние виждаме реалната необходимост от смяна на начина, по който се поднася информацията на учениците. Така се роди идеята за урок, поднесен под формата на PowerPoint презентация.
Всеки ден виждаме засиления интерес, любопитството, желанието им да научат повече, когато урокът е интерактивен. По този начин ние излизаме от шаблона, имаме възможност да поднесем допълнителни примери, освен дадените в учебника, можем да пуснем видеа, да покажем множество снимков материал, с които да затвърдим наученото като ангажираме тяхното съзнание на слухово и визуално ниво. Този начин на преподаване ни дава възможност да запознаваме учениците с най-новите научни открития. 
Учебниците, които сме разработили по този начин, следват учебния план и са за свободно използване от всички учители и педагози, които имат желание да преподават по този начин. Презентациите може да се редактират и всеки може да махне или добави съдържание.
Ние вярваме в промянта, защото я виждаме всеки ден.

“Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света.”
   Нелсън Мандела